วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550

RENAULT เป็นรถที่ดี แต่ในเมืองไทยอาภัพ

การชุมนุมของคนรักเรโนลต์ มีขึ้นหลายครั้ง ทุกครั้งจะมีผู้มาชุมนุมกันหลายรุ่น หลายระดับอายุ ตั้งแต่รุ่นใหญ่ จนถึงวัยรุ่น